Хронични фази на миелоидна левкемия

Хронични фази на миелоидна левкемия За разлика от други видове рак, лекарите използват фази, а не на етапи, за да опишат прогресията на хроничната миелоидна левкемия (CML). Фазите на CML включват хроничната фаза, ускорена фаза и фаза на взрив...

Read more

Where to Buy

Our Products are currently available at select retailers in Dar es Salaam and Arusha..
Store Locator